Ph no :- 071-549281
Give us a missed call
9867843189
Email us:- info@hubit.com.np

Solution-->Services

BIO-DATA FORM

Male Female Other


काम इच्छाबाट होइन परिश्रमबाट सिद्ध हुन्छ, सुतिरहेको अन्वेषणको मोहनी हो ।
यद्यपि त्यहाँ पुग्न कठिनाइ र अनेक पहाड चढनुपर्छ ।

नेपाली महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा

SUCCESS is no accident .
It is HARD WORK ,
PERSEVERANCE ,
LEARNING , STUDYING ,
SACRIFICE

and most of all ,
LOVE
of what you are doing or learning to do .

Author - Pele